Peruntukan Undang-Undang

Bil. Perkara  
Akta Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2009 (Akta A 1342)     pdfMuat turun versi Bahasa Melayu (3.39 MB)
   pdfMuat turun versi Bahasa Inggeris (2.96 MB)
2 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2009 (Akta A1352)    pdfMuat Turun (2.52 MB)
3 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555)    pdfMuat Turun (3.43 MB)

Maklumat lanjut mengenai peruntukan undang-undang, sila layari Laman Web JPT