11 ANJAKAN TRANSFORMASI SISTEM KPM

ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

 

ANJAKAN 2 Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

 

ANJAKAN 3 Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

 

ANJAKAN 4 Mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan

 

ANJAKAN 5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

 

ANJAKAN 6 Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

 

ANJAKAN 7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

 

ANJAKAN 8 Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyamapaian kementerian
ANJAKAN 9 Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
ANJAKAN 10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

 

ANJAKAN 11 Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung