11 ANJAKAN TRANSFORMASI SISTEM KPM

11 Anjakan 


ANJAKAN 1


Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

 


ANJAKAN 2


Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

 


ANJAKAN 3


Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

 


ANJAKAN 4


Mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan

 


ANJAKAN 5


Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

 


ANJAKAN 6


Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

 


ANJAKAN 7


Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

 


ANJAKAN 8


Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyamapaian kementerian

ANJAKAN 9


Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

ANJAKAN 10


Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

 


ANJAKAN 11


Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung