JADUAL PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2018

 

 

 

HARI / TARIKH SUBJEK MASA WAKTU
SELASA

28 OGOS 2018

 

BAHASA MELAYU

 

Rehat

 

MATEMATIK

 

(2 jam)

 

(20 minit)

 

( 2 jam)

 

07.40 – 09.40

 

09.40 – 10.00

 

11.00 – 01.00

 

 

RABU

29 OGOS 2018

BAHASA INGGERIS

 

Rehat

 

SAINS

 

(2 jam)

 

(20 minit)

 

( 2 Jam)

 

07.40 – 09.40

 

09.40 – 10.00

 

11.00 – 01.00

KHAMIS

30 OGOS 2018

 

PENDIDKAN ISLAM

BAHASA CINA / BAHASA

TAMIL

 

Rehat

 

KEMAHIRAN HIDUP

 

 

(2 jam)

 

 

(20 minit)

 

( 2 jam)

 

 

07.40 – 09.40

 

 

09.40 – 10.00

 

11.00 – 01.00

 

 

 

Perhatian :

  • Jadual waktu mengajar persendirian diguna pakai untuk tujuan pengawasan Peperiksaan Percubaan PT3 Tahun 2018 dan PdPc kelas.
  • Sekiranya tiada ujian dijalankan, guru hendaklah berada di dalam kelas untuk mengawsi murid dan PdPc.
  • Guru kelas perlu memulakan ujian pada hari Rabu (7.40 – 8.40).