Keputusan dan slip pt3 tahun 2018

Kepada semua guru, murid, dan ibu bapa.

Keputusan dan slip PT3 boleh di ambil dari sekolah pada 14 Disember 2017

(Khamis) bermula jam 9.00 pagi.

Sekian, terima kasih.

Pengetua
SMK Sentosa, 31900 Kampar