PROFIL KEPIMPINAN

Semua Pegawai Pendidikan Lepasan Ijazah gred DG 44 dan ke atas serta berpengalaman 3 tahaun dalam jawatan pengurusan dikehendaki :

  • Melengkapkan borang profil kepimpinan – soal selidik penilaian kendiri.
  • Melengkapan butiran peribadi dan pengalaman.
  • Melengkapkan tahap kecekapan dari segi kompetensi fungsian di www.research.net/s/Profil_Kepimpinan_K2 .